Defektoskopická laboratoř GAMMALUX NDT je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek pro základní materiál, výkovky, odlitky, plechy, trubky a potrubí, svary a návary. Jsme dostatečně silní na to, abychom svým zákazníkům poskytli služby v prvotřídní kvalitě, a zároveň jsme dostatečně pružní abychom se zákazníkům mohli věnovat s maximální péčí.

O NÁS

Historie společnosti GAMMALUX NDT s.r.o. se začala psát v roce 1992. Tehdy jako sdružení podnikatelů pod názvem GAMMALUX CONTROL. V roce 1995 došlo k transformaci právní formy na s.r.o. Společnost expandovala a v roce 2002 byla započata stavba vlastní provozovny. V roce 2007 jsme se přestěhovali do nových prostor, které vyhovují těm nejmodernějším standardům. Provozovna se nachází v těsné blízkosti dálnice D5, Exit 73 Plzeň-Černice. Pro vyhodnocování radiografických zkoušek na montážních pracovištích používají naši zaměstnanci také mobilní temnou komoru.

Předmětem činnosti je nedestruktivní testování, a to ve všech oblastech, kde se tyto metody využívají. Především je to strojírenská výroba, slévárenství, jaderné strojírenství, průmysl těžké chemie a petrochemie, dále široké spektrum zkoušek v oblasti energetiky, vodárenství, teplárenství a plynárenství. Společnost provádí kompletní série kontrol za využití všech metod NDT zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT, LT), a to jak přímo při výstavbě nových celků, tak i v oblasti následného zajištění údržby, běžných oprav i rekonstrukcí.

Všechny zkoušky jsou prováděny pouze kvalifikovaným a certifikovaným zkušebním personálem Level II. Naši pracovníci si průběžně zvyšují svoji kvalifikaci. Kvalifikace opravňuje zkušební techniky k vyhodnocování zkoušek ve smyslu obecně platných zkušebních předpisů EN a ASME Code. Společnost byla v roce 2004 na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17025 akreditována jako defektoskopická zkušební laboratoř NDT č. 1435 a má rovněž vypracován a zaveden systém zajišťování jakosti ve smyslu ISO 9002.

Díky důvěře a náročnosti našich zákazníků i poctivě odváděné práci našich zaměstnanců, se nám postupně daří naplňovat společné vize a plány. Přes veškeré dosažené úspěchy jsme si dobře vědomi, že na nás čeká ještě splnění mnoha důležitých úkolů, abychom mohli plnit i všechna budoucí očekávání našich klientů.

Samotné certifikáty jsou ke stažení zde.