Defektoskopická laboratoř GAMMALUX NDT je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek pro základní materiál, výkovky, odlitky, plechy, trubky a potrubí, svary a návary. Jsme dostatečně silní na to, abychom svým zákazníkům poskytli služby v prvotřídní kvalitě, a zároveň jsme dostatečně pružní abychom se zákazníkům mohli věnovat s maximální péčí.

REFERENCE

Díky důvěře a náročnosti našich zákazníků i poctivě odváděné práci našich zaměstnanců, se nám postupně daří naplňovat společné vize a plány. Přes veškeré dosažené úspěchy jsme si dobře vědomi, že na nás čeká ještě splnění mnoha důležitých úkolů, abychom mohli plnit i všechna budoucí očekávání našich klientů.